BRAZA trainingen

Braza Trainging en Coaching

Alle trainingen hebben als speerpunt persoonlijke ontwikkeling in communicatie. In een veilige omgeving bieden we deelnemers inzicht in de effecten van eigen gedrag.

Het bijzondere van onze groepstrainingen is, dat we die samen geven. Uit onze praktijk komt naar voren dat dat steeds gezien wordt als een meerwaarde.

Aanbod van trainingen:

  • Effectief communiceren
  • Feedback geven en ontvangen
  • "Docent compleet" o.a. orde houden, sociaal-emotionele onderwerpen, omgaan met diversiteit, gesprekken met ouders, groepsproces, conflicten hanteren en oplossen, normen en waarden
  • Arts-patiënt gesprekken, o.a. contact maken, contact houden, gesprek voeren, informatie uitwisselen
  • Gespreksvaardigheden, interviewtechnieken
  • Interculturele communicatie
  • Omgaan met moeilijke situaties (agressie, emoties)
  • Telefoontraining
  • Heeft u een vraag: neem contact met ons op.