BRAZA Intervisie

“leren door delen”

De essentie van intervisie is elkaar te ondersteunen op een andere manier dan met pasklare oplossingen te komen.

Een vaste groep personen bespreekt casuïstiek op een systematische wijze. Eén persoon brengt een casus in en wordt geholpen door vragen die hem/haar in staat stellen te reflecteren. De casusinbrenger kan aan het denken worden gezet over onderliggende denk- en werkpatronen, vaker voorkomende valkuilen of eigen gedrag.

Desgewenst zetten wij intervisie op binnen uw organisatie en begeleiden de intervisiegroep(en). Medewerkers van gelijk niveau komen in groepjes van 4-8 deelnemers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen op een constructieve manier.